Valikko Sulje

Uuden strategian ensimmäinen ”kvartaali”

Olen kuluvan lukuvuoden 2019-2020 aikana käsitellyt blogikirjoituksissani erityisesti Laurea-ammattikorkeakoulun strategiaa, joka ulottuu vuoteen 2030 asti. Joku voisi esittää kysymyksen, että onko siinä mitään järkeä? Kyllä siinä on. Suomen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio ulottuu niin ikään vuoteen 2030, joka antaa suunnan korkeakoulujärjestelmän pitkäjänteiselle kehittämiselle. Lisäksi Laurean strategiaprosessia uudistettiin vuonna 2018 siten, että se noudattaa PDCA (Plan Do Check Act) –sykliä ja strategiaan tehdään tarvittaessa vuosittain muutoksia, joista päättää Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus.

Laurean 2030 –strategiaa on toteutettu nyt yhden lukuvuoden ajan. Onko se lyhyt vai pitkä aika? Ovatko korkeakoulun kvartaalit pidempiä kuin ns. oikeissa yhtiöissä? Kyllä ja ei. Kun ajatellaan ammattikorkeakoululle laissa säädettyjä tehtäviä, ovat niistä monet luonteeltaan todella pitkäjänteisiä kuten tutkintoon johtava koulutus. Korkeakoulututkintojen suorittaminen kestää pitkään eli ns. läpimenoajat ja kehittämisen syklit ovat vuosia, eivät niinkään kuukausia tai viikkoja. Samaan aikaan johtuen talouden realiteeteista, joita ohjaa tuloksellisuuten perustuva ammattikorkeakoulujen rahoitusmalli, on suorituksia seurattava ”oikeissa” kvartaaleissa ja yhä useammin myös kuukausitasolla. Tässä on ammattikorkeakouluissa tapahtunut alle vuosikymmenessä aivan totaalinen muutos – sekä hyvässä että pahassa.

Huomaan, että on tullut kesä ja lukuvuosi on lopuillaan ennen seuraavan alkamista. Usein syksyllä minulta kysytään, että onko koulu jo alkanut? Siihen on vaikea vastata, sillä loppuuko koulu kesäksi? Ei koulu lopu kesäksi ja korkeakoulu ei muutenkaan pysähdy kesäksi. Henkilöstö toki pitää kesällä vuosilomiaan ja opetushenkilöstö vapaajaksojaan, mutta korkeakoulu jatkaa toimintaansa. Kun Eurooppa on aktiivinen, on korkeakoulu aktiivinen, mistä pitää huolen laaja kansainvälinen tutkimus- ja kehittämistoiminta sekä lisääntyneet kesäopinnot.Ja toki kesä on myös aktiivista korkeakoulun kiinteistöjen, tekniikan jne. huoltamisen aikaa.

Lämmin kiitos Sinulle blogikirjoitusteni lukemisesta! Tänä lukuvuonna niitä kertyi yhteensä 42 kappaletta. Blogini jää nyt kesätauolle ja jatkan kirjoitusten julkaisemista taas syyslukukauden alkaessa –  H y v ä ä   k e s ä ä !