Valikko Sulje

Laadun kehittämisen aika on tänään

Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointi, jonka Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (KARVI) toteuttaa kuuden vuoden välein suomalaisissa ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa on kerrassaan upea asia. Kun on saanut työskennellä suomalaisten ammattikorkeakoulujen palveluksessa yli kaksi vuosikymmentä vuodesta 1996, on voinut seurata läheltä, osallistua ja myös johtaa korkeakoulun laatujärjestelmän kehitystyötä. On helppo havaita, miten laatujärjestelmän kehittäminen on tehnyt korkeakoulun laatutyöstä systemaattisempaa ja vaikuttavampaa. Laurea-ammattikorkeakoulussa työskenneltyäni vuodesta 2007 lähtien on korkeakoulumme laatujärjestelmää auditoitu kahdesti vuosina 2010 ja 2016, joten seuraavan kerran auditointi toteutetaan vuonna 2022. Auditointi kohdistuu Korkeakoulujen auditointikäsikirjassa 2019-2024 esitettyihin arviointikohteisiin: Osaamista luova korkeakoulu, Vaikuttava ja uudistava korkeakoulu sekä Kehittyvä ja hyvinvoiva korkeakoulu. Arviointikohteiden mukainen valmistelutyö on jo aloitettu mm. itsearviointien ja vertaisoppimisen kautta. Vertaisoppimista toteutamme yhteistyössä Maanmittauslaitoksen kanssa, mikä antaa meille erilaisen vertailupohjan kuin aiemmat ristiinarviointiprosessit muiden ammattikorkeakoulujen kanssa.

Tänä keväänä sain osallistua yhdessä kollegojen kanssa Laatukeskuksen järjestämään laadun arvioijakoulutukseen, mikä oli erityisen mielenkiintoista, kun pian 30 vuotta vanha ja koeteltu kansainvälinen EFQM-malli oli juuri uudistunut. Uudistettu malli tarjoaa mielenkiintoisen mahdollisuuden toiminnan ja laadun kehittämiseen tavalla, joka täydentää KARVIn auditointimallia ja tukee korkeakoulumme toiminnan kehittämistä sekä valmentaa meitä organisaationa lähestyvään KARVIn auditointiin.

EFQM-malli on strateginen viitekehys, jonka kautta tarkastellaan operatiivista suorituskykyä ja tulossuuntautuneisuutta. Se soveltuu myös organisaation tulevaisuuden pyrkimysten peilaamiseen suhteessa nykyisiin toimintatapoihin ja tapaan käsitellä haasteita ja ongelmia. Päätimme siten toteuttaa EFQM-mallin mukaisen itsearvioinnin ja myös ulkoisen arvioinnin, jolloin saamme kattavan palautteen ja tuen KARVIn auditointiin valmistautumiseksi. Laadun kehittämisen aika on tänään ja jokaisena päivänä. Menneisyydestä voi oppia joka päivä, kun pyrkii tuottamaan mahdollisimman hyvää laatua kestävällä tavalla, joka turvaa laadun tekemisen myös huomenna. Siinä työssä korkeakoulu ei voi koskaan saada liikaa erilaisia näkökulmia ja monimuotoista palautetta!