Valikko Sulje

Korkeakoulun uudistumisen esteet?

Kun korkeakoulua kehitetään, on se tehtävä kestävällä tavalla. Korkeakoulun uudistumiseen latautuu odotuksia monesta eri suunnasta. Sen voisi ajatella olevan ahdistavaa, mutta se on ajateltava suurena mahdollisuutena. Korkeakoulua pidetään yhteiskunnallisesti niin vaikuttavana, että siihen luotetaan ja sen uskotaan saavaan aikaan yhteiskunnan tarvitsemia muutoksia. Korkeakoulu samaan aikaan palvelee ja uudistaa yhteiskuntaa.

Kun yhteiskunnassa ja työelämässä tapahtuu yhä nopeampia muutoksia mm. digitalisaation, työn murroksen ja kansainvälistymisen myötä, edellytetään korkeakouluilta toiminnassaan yhä nopeampaa ja ennakoivampaa otetta. Korkeakouluilta edellytetään entistä nopeampaa uudistumiskykyä, jotta ne pystyvät paremmin vastaamaan yhteiskunnan vaateisiin. Kuinka hyviä korkeakoulut ovat uudistumaan? Onko tunnistettavissa esteitä korkeakoulujen uudistumiselle?

Jos ei ole varsinaisia esteitä, niin hidasteita varmasti riittää. Toisaalta toisinaan hidasteet myös auttavat välttämään suuria ”törmäyksiä”. Mielestäni korkeakoulujen ei tule ”piiloutua” viime vuosikymmenellä tehtyjen rahoitusleikkausten taakse, kun puhutaan uudistumisesta. Korkeakoulu toimii niillä resursseilla ja toteuttaa niitä tehtäviä, jotka yhteiskunta on sille osoittanut. En etsisi vastauksia myöskään yleisistä kliseistä: ”kulttuuri syö strategian aamupalaksi”.

Jos korkeakoulun yhteiskunnallinen vuorovaikutus on aktiivista ja syvällistä, vahva korkeakouluyhteisö pystyy rakentamaan strategian, jota systemaattisesti toteuttamalla se pystyy vastaamaan uudistumisen vaateisiin. Laurea-ammattikorkeakoulussa uudistimme viime vuonna strategian, jota olen avannut tänä lukuvuonna 2019-2020 blogiteksteissäni. Avainkysymys lienee, olemmeko asettaneet korkeakoulumme kriittiset muutostarpeet, strategiset valinnat, osaamisalueet ja strategiset teemat oikein? Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja hyvinvointi on ehdoton edellytys korkeakoulun uudistumiselle ja strategisen tahtotilan tasapainoiselle toteutumiselle. Johtaminen luo korkeakouluyhteisölle, yksiköille, tiimeille ja yksilöille edellytyksiä ja tukea strategian toteuttamiseen korkeakoulun prosessien mukaisesti. Laatujärjestelmä tukee jatkuvaa toiminnan kehittämistä PDCA –syklin mukaisesti.

En etsisi esteitä, enkä hidasteita korkeakoulun uudistumiselle vaan pikemminkin haluan tunnistaa mahdollisuuksia, jotka tukevat strategian toteuttamista suunniteltua paremmin ja nopeammin. Siinä korkeakoulun tukena voivat olla niin opiskelijat, henkilöstön jäsenet kuin kaikki sidosryhmät alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Kiitos tuestasi, kun autat meitä tunnistamaan muutostarpeita ja reagoimaan niihin ennakoivasti yhä paremmin!