Valikko Sulje

Jatkuva oppiminen – jotakin uutta, jotakin vanhaa ja myös kansainvälisesti opittua

Henkilön koko elämän aikana tapahtuva oppiminen ja opiskelu koskee jokaista meistä. Aiemmin yleinen käytetty termi oli elinikäinen oppiminen, mutta nykyään puhutaan enemmän jatkuvasta oppimisesta. Jatkuvaa oppimista palvelevaa opintotarjontaa ammattikorkeakoulut ovat tuottaneet koko historiansa ajan. Kun ammattikorkeakoulut käynnistettiin -90-luvun syvässä lamassa, oli suuri kysyntä opistoasteen tutkinnon suorittaneiden muuntokoulutukseen ja vuosien saatossa avoimessa ammattikorkeakoulussa on suoritettu yhä enemmän opintoja. Vuonna 2018 avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritettiin peräti 1000 ammattikorkeakoulututkinnon verran opintopisteitä (231.212 op). Niin ikään erilaisia erikoistumis- ja täydennyskoulutuksia sekä työvoimakoulutuksia ammattikorkeakoulut ovat tuottaneet työelämän tarpeisiin alusta asti. Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot toteutuvat myös vahvasti jatkuvan oppimisen periaatteella, kun niiden aloittamisen ehtona on kahden vuoden työkokemus ja ne suoritetaan tyypillisesti työn ohessa omaa työtä ja organisaation toimintaa kehittäen. Niitä ammattikorkeakoulut ovat tarjonneet jatkuvan oppimisen tarpeisiin vasta yhden vuosikymmenen ajan ja vuonna 2019 suomalaisissa ammattikorkeakouluissa suoritettiin yhteensä 3330 YAMK-tutkintoa. Toki on samaan aikaan tärkeä huomata, että myös ammattikorkeakoulututkinnot ovat osa jatkuvan oppimisen tarjontaa, sillä ne suoritetaan usein työn ohessa.

Viime vuosina ovat avoimen ammattikorkeakoulun opintotarjonnassa lisääntyneet väylä- ja polkuopinnot, jotka avaavat erilaisen reitin tutkinto-opiskelijaksi kuin perinteinen opiskelijavalinta. Viime vuosikymmenen aikana on lisääntynyt myös tarve ammattikorkeakoulujen järjestämälle maahanmuuttajien valmentavalle koulutukselle. Tarjontaa on siten jatkuvaan oppimiseen ammattikorkeakouluissa paljon ja lisäksi ammattikorkeakoulut tuottavat moninaista täydennyskoulutusta liiketoimintana ja tuottavat näin henkilöstökoulutusta yrityksille ja yhteisöille. Uusin jatkuvan oppimisen muoto on ammattikorkeakoulujen tilauskoulutuksena järjestettävä tutkintokoulutus, minkä mahdollisti ammattikorkeakoululain uudistuminen joulukuussa 2018.

Jatkuvan oppimisen tarjonta on edelleen ammattikorkeakouluissa kasvussa, sillä ammattikorkeakoulujen uudessa rahoitusmallissa sen osuus on peräti 9 % vuodesta 2021 alkaen. Joustaville opiskelumuodoille on merkittävästi kysyntää ja sekä erilaiset monimuotokoulutukset että kokonaan digitaaliset koulutukset ovat erittäin suosittuja. Helmikuussa julkistettiin OECD:n Continuous Learning in Working Life in Finland –arvioinnin tulokset. Suomessa tulisi OECD:n mukaan

  • monipuolistaa koulutustarjontaa, 
  • lisätä koulutustarjonnan vastaavuutta työelämän tarpeisiin,
  • vahvistaa kannusteita osallistua tarkoituksenmukaiseen koulutukseen,
  • tarjota kokonaisvaltaisia tieto- ja ohjauspalveluja,
  • kehittää räätälöityjä koulutuksia ja
  • käynnistää ”hakevaa toimintaa” aikuisille, joilla on heikot perustaidot.

Kun tarkastelee jatkuvaa oppimista ammattikorkeakoulujen näkökulmasta, on siinä jotakin uutta, paljon vanhaa ja tulevaisuudessa yhä enemmän myös kansainvälisesti opittua, kun OECD:n asettamiin suosituksiin ammattikorkeakouluissa pyritään vastaamaan osana koulutusjärjestelmää yhdessä työelämän ja viranomaisten kanssa!