Valikko Sulje

Oletko etsimässä korkeakouluopiskelijaa kehittämistyöhön tekemään opinnäytetyötä?

Teettämällä korkeakouluopiskelijalla opinnäytetyön voi kehittää oman organisaation toimintaa. Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijoiden opinnäytetyöt ovat yleensä tilaustyönä tehtäviä kehittämistehtäviä tai tutkielmia. Opinnäytetyön tarkoitus on tuottaa uutta tietoa, joka palvelee työelämää käytännön haasteiden ratkaisemisessa tai uusien ratkaisujen kehittämisessä. Hyvällä opinnäytetyöllä on siten välitöntä lisäarvoa toimeksiantajalle. Opinnäytetyöstä ei ole välttämätöntä maksaa palkkiota, mutta palkkio toimii usein hyvänä kannustimena vaativaan tehtävään.

Ammattikorkeakoulututkintoon kuuluva opinnäytetyö on laajuudeltaan 15 opintopistettä, mikä vastaa noin kolmen kuukauden täysipäiväistä työskentelyä. Yleensä opinnäytetyö ajoittuu opintojen loppupuolelle. Opinnäytetyö tehdään useimmin yksilötyöskentelynä, mutta se voidaan tehdä pari- tai ryhmätyönä tai opinnäytetyö voi olla osana suurempaa projektia, jossa on mukana useita opiskelijoita, opiskelijaryhmiä, opettajia ja työelämäkumppaneita. Ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittavien opiskelijoiden opinnäytetyö on 30 opintopisteen laajuinen, mikä vastaa noin kuuden kuukauden täysipäiväistä työskentelyä.

Jos sinulla on mielessäsi opinnäytetyöksi soveltuva kehittämistehtävä, voit hakea opinnäytetyövaiheessa opinnoissaan olevaan opiskelijaa ilmoittamalla siitä ilmaiseksi osoitteessa:

https://jobs.tuudo.fi/

Jos haluat muutoin keskustella laajemmin korkeakouluyhteistyöstä, sinua palvelevat myös aluepalvelupäällikkömme:

Anssi Kuusela Anssi.Kuusela@laurea.fi Puh (09) 8868 7964

Pia Kiviharju Pia.Kiviharju@laurea.fi Puh (09) 8868 7481

Irene Väkevä-Harjula irene.vakeva-harjula@laurea.fi Puh 0988687647