Valikko Sulje

Korkeakoulu kehittyy yhteistyössä

Korkeakoulu on suuri yhteisö, johon ei parhaimmillaan kuulu vain henkilöstö ja opiskelijat vaan myös lukuisat sidosryhmät niin alueellisesti, kansallisesti kuin kansainvälisesti. Toki kaikki yhteistyökumppanit eivät osallistu yhtä intensiivisesti korkeakoulun arkeen, mutta voivat silti antaa merkittävän panoksen korkeakoulun kehittämiseen. Korkeakoulusta valmistuneet alumnit muodostavat merkittävän työelämäverkoston, johon Laurea-ammattikorkeakoulussakin kuuluu jo yli kolminkertainen määrä ammattilaisia verrattuna korkeakoulun opiskelijamäärään. Verkostossa on valtavasti osaamista ja arvokkaita näkemyksiä kehittymissuunnista, jotka korkeakoulun pitäisi tulevaisuudessa huomioida.

Ammattikorkeakoulupedagogiikan ansiosta työelämäyhteistyö on yhä tiiviimpää ja työelämän asiantuntijat ovat yhä syvemmin yhteistyössä korkeakoulun henkilöstön ja opiskelijoiden kanssa, mikä auttaa vahvistamaan korkeakoulun työelämäintegraatiota. Parhaimmillaan yhteistyö on huokoista ja jatkuvasti korkeakoulun toimintaa laajasti kehittävää. Korkeakouluopiskelijat ovat viime vuosikymmeninä olleet yhä vahvemmin mukana korkeakoulun kehittämistyössä, vaikka yksittäisen opiskelijan osallistuminen on usein lähes ainutkertaista, sillä opintovuodet ja –jaksot ovat hänelle uniikkeja. Onneksi korkeakouluissa on opiskelijakunnat, jotka toimivat tiiviissä yhteistyössä korkeakoulun kanssa. Näin Laurea-ammattikorkeakoulussakin korkeakoulun aktiiviseen kehittämiseen osallistuu Opiskelijakunta LAUREAMKOn kautta yli 50 opiskelijaa vuodessa erilaisissa kehittämis- ja työryhmissä yhdessä korkeakoulun henkilöstön ja työelämäedustajien kanssa. Korkeakoulun kehittäminen on pitkäjänteistä työtä ja ennen kaikkea yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa, jolloin korkeakoulu kehittyy parhaiten yhteistyössä!