Valikko Sulje

Korkeakoulu avoimena oppimisympäristönä

Korkeakoulut ovat avautuneet toimintaympäristöönsä yhä enemmän ja enemmän. Se on positiivinen kehityssuunta korkeakoulutuksen työelämävastaavuuden turvaamiseksi ja laajemminkin korkeakoulun työelämäintegraation vahvistumiseksi. Tämä on erityisen tärkeää ammattikorkeakouluissa, joiden tulee kouluttaa osaajia ammattiin ja työelämän tarpeisiin. Toki vielä on jonkinlaisia rajoitteita sille, että täysin avoin oppimisympäristö ei ole vielä toteutunut, vaikka avoin ammattikorkeakoulu tarjoaa paljon mahdollisuuksia jatkuvaan oppimiseen. Nykyään se ei rajoitu enää pelkkään koulutustarjontaan vaan avoin ammattikorkeakoulu tarjoaa mahdollisuuksia osallistua myös korkeakoulun tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan.

On tapahtunut kehitystä, josta ei muutamia vuosikymmeniä sitten osattu korkeakouluissa edes haaveilla. Opiskelijavalintaa on niin ikään kehitetty joustavampaan suuntaan, jolloin liittyminen korkeakouluyhteisöön on helpompaa. Korkeakouluyhteisöön voidaan liittyä niin toisen asteen koulutuksesta väyläopintojen kautta kuin perinteisen opiskelijavalinnan kautta. Myös ns. polkuopinnot mahdollistavat väylän tutkinto-opiskelijaksi tai opiskelijaksi voi tulla valituksi suorittamalla tietyn opintojakson eli ns. valintakurssin.

Avoimen ammattikorkeakoulun tarjoamat opiskelumahdollisuudet ovat edelleen kasvussa 2020-luvulla ja erilaiset mahdollisuudet tulevat vielä lisääntymään ja esim. opiskelijavalinnan prosessi varmasti entisestään nopeutumaan. Jos on sisäistä motivaatiota oppimiseen, löytyy kyllä väylä ammattikorkeakouluopintoihin ja korkeakouluyhteisön jäseneksi. Tämä on juuri se, mitä erityisesti Laurea-ammattikorkeakoulussa tavoittelemme, että korkeakoulumme opiskelija kokisi kuuluvansa korkeakouluyhteisöön ja ei vain suorittaisi tiettyjä opintoja tai yhden tutkinnon vaan palaisi yhä uudelleen ja uudelleen korkeakouluumme. Tavallaan hän ei koskaan jättäisi korkeakoulua vaan alumnina säilyttäisi yhteyden korkeakouluyhteisöön ja hyödyntäisi sitä avoimena oppimisympäristönä koko elämän. Tervetuloa Laurea-ammattikorkeakouluun!