Valikko Sulje

Mitä lisäarvoa työelämään integroitunut korkeakoulu tuottaa?

Kun korkeakoulun kaikki opetus toteutuu kehittämispohjaisen oppimisen mallilla (Learning by Devoloping), korkeakoulu integroituu vahvasti työelämään. Silloin jokainen opiskelija pääsee osalliseksi alueellisiin ja/tai kansainvälisiin työelämäverkostoihin ja näin rakentaa omaa tulevaisuuttaan yhdessä merkittävien osaajien kanssa.

Työelämän oppimisympäristöt ja verkostot tarjoavat opiskelijoille monipuolisia kokemuksia, herättävät luovuuden ja uteliaisuuden, kannustavat tutkimaan ja kehittämään. Kehittämispohjaisen oppimisen mallilla (LbD) syntyvä ammatillinen osaaminen on ainutlaatuista ja vastaa hyvin työelämän muuttuviin tarpeisiin. Se rakentaa myös yrittäjyysasennetta – halua tehdä, kokeilla, oppia ja yrittää niin yksilönä kuin organisaationakin.

Työelämään integroitunut korkeakoulu kehittää opiskelijan osaamisen rinnalla myös työelämää ja työelämäkumppaneiden osaamista. Työelämään integroituneessa korkeakoulussa rakentuu tulevaisuuden tarpeisiin vastaavaa monialaista osaamista, joka synnyttää elinvoimaa ja yrittäjyyttä toiminta-alueelle vahvistaen korkeakoulun aluekehitysvaikutusta. Kehittämispohjaisen oppimisen mallin avulla myös opettaja jatkuvasti päivittää ja uudistaa osaamistaan, ymmärtää työelämän muutoksia sekä kehittää ja ylläpitää kumppanuuksia ja yhteistyöverkostoja. Työelämään integroituneessa korkeakoulussa opettaja kehittää omaa työtään ja yhdessä opiskelijoiden ja työelämäkumppanien kanssa luo tutkimuksellisella kehittämistyöllä uuden osaamisen perustaa. Opiskelijalle tiivis työelämäyhteistyö, erilaiset yrittäjyys- ja osaamis- sekä työnantajaverkostot varmistavat hyvän työllistymisen ja urakehityksen. Näistä syistä Laurea-ammattikorkeakoulussa asetettiin toimintaa ohjaavaksi yhdeksi strategiseksi teemaksi työelämään integroitunut korkeakoulu.