Valikko Sulje

Millainen on opiskelijakeskeinen korkeakoulu?

Opiskelijakeskeisessä korkeakoulussa opiskelija on oppimisen keskiössä. Silloin opiskelija rakentaa ohjatusti osaamistaan kohti koulutuksen osaamistavoitteita, jotka on määritelty työelämän tarpeista. Opiskelijakeskeisyys tarkoittaa opiskelijan tavoitteiden, osaamisten sekä työ- ja koulutustaustan huomioon ottamista opiskelupolun suunnittelussa ja toteuttamisessa. Opiskelijakeskeisessä korkeakoulussa osaamistavoitteiden mukaista osaamista on mahdollista hankkia myös korkeakoulun ulkopuolelta – työelämästä, muista korkeakouluista kuten Sebron University, kansainvälisistä verkostoista tai esimerkiksi yrittäjyydestä.

Opiskelijaa ohjaa koko opintojen ajan henkilökohtainen opettajatuutori, joka auttaa opiskelijaa tunnistamaan omat vahvuutensa ja löytämään näihin liittyviä erilaisia opiskelupolkuja ja mahdollisuuksia. Opiskelija ei jää milloinkaan yksin vaan opiskelijakeskeisessä korkeakoulussa opiskelija saa laadukasta, joustavaa ja ammatillisesti haastavaa opetusta vuodenajasta riippumatta. Opiskelijakeskeisessä korkeakoulussa tutkinnon voi suorittaa joko klassisena päiväopiskeluna, monimuoto-opiskeluna tai verkko-opiskeluna, jolloin laadukkaat ja helposti saavutettavat opiskelijapalvelut tukevat opintojen sujuvaa etenemistä.

 Monipuoliset tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut kattavat koko opiskelijan opiskeluprosessin hakeutumisvaiheesta työelämään siirtymiseen saakka.  Opiskelijakeskeisen korkeakoulun perusta on opiskelijoiden laaja osallistaminen koulutuksen kehittämiseen, opiskelijapalautteiden systemaattinen hyödyntäminen, opiskelijakokemuksen huomioon ottaminen kaikissa ratkaisuissa sekä pyrkimys ymmärtää opiskelijan arkea laajasti. Näistä syistä Laurea-ammattikorkeakoulussa asetettiin toimintaa ohjaavaksi strategiseksi teemaksi opiskelijakeskeinen korkeakoulu.