Valikko Sulje

Korkeakoulun toimintaa ohjaavat strategiset teemat

Ammattikorkeakoululla on useita yhteiskunnan toiminnan kannalta tärkeitä tehtäviä. Sen lisäksi, että ammatillisessa korkeakoulutuksessa luodaan uutta osaamista ja koulutetaan uusia asiantuntijoita työelämään, korkeakoulussa tehdään tutkimus-, kehittämis-, innovaatio- ja jotka esitetään kuten Australiassa pidetyssä konferenssissa, liiketoimintaa sekä aluekehitystyötä yhdessä toiminta-alueen kanssa. Ammattikorkeakoulutoiminta on näin monimuotoista ja sangen kompleksista. Jotta korkeakoulun strategia ohjaisi tehokkaasti toimintaa ja sen kehittämistä, Laurean 2030 –strategiassa määritettiin seitsemän strategista teemaa:1) Opiskelijakeskeinen korkeakoulu, 2) Työelämään integroitunut korkeakoulu, 3) Digitaalinen ammatillista oppimista uudistava korkeakoulu, 4) Soveltavalla tutkimuksella osaamista uudistava korkeakoulu, 5) Aluetta kehittävä kansainvälinen korkeakoulu, 6) Kestävän kehityksen korkeakoulu ja 7) Yhteisöllinen korkeakoulu.

Kuva: Laurea-ammattikorkeakoulun toimintaa ohjaavat strategiset teemat

Laurean strategiassa kuvatut strategiset teemat täsmentävät moniuloitteisen korkeakoulutoiminnan tavoitteita korkeakoulun tahtotilan saavuttamiseksi: työelämäosaamisen ja elinvoiman kansainvälinen kehittäjä Uudellamaalla vuonna 2030. Korkeakoulumme oli määrittänyt vastaavat strategiset teemat jo 2020-strategiassa, jonka jälkeen ne ovat saaneet uusia painotuksia. Entistä vahvemmin nyt 2020-luvulle toimintaa kehitettäessä korostuvat mm. digitaalisen koulutuksen volyymin ja laadun kehittäminen (3) sekä kestävän kehityksen painoarvon vahvistuminen (6). Avaan näitä ja muita korkeakoulumme strategisia teemoja seuraavissa blogikirjoituksissa.