Valikko Sulje

Mitä korkeakoulutettu työelämäosaaja osaa?

Työelämän muutoksessa muuttuvat myös osaamistarpeet. Tutkintojen substanssiosaamisten rinnalla yhä tärkeämpinä osaamisina korostuvat yleiset työelämävalmiudet, joita ammatillisen korkeakoulutuksen suorittaneilta odotetaan. Mitä korkeakoulutettu työelämäosaaja siis osaa? Tästä keskustellaan tulevassa kesäkoulussa. Laurea-ammattikorkeakoulussa on määritelty yleiset, kaikille tutkinnoille yhteiset työelämävalmiudet, jotka  koostuvat kuudesta osaamiskokonaisuudesta: 1) itsensä johtaminen ja yrittäjämäinen asenne, 2) kriittinen ajattelu ja ongelmanratkaisuosaaminen, 3) ennakointi- ja innovaatio-osaaminen, 4) viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 5) globaaliosaaminen ja 6) vastuullisuusosaaminen.

Kuva: Laurean tutkintoon johtavan koulutuksen tuottamat työelämävalmiudet

Työelämävalmiudet kehittyvät kaikissa opinnoissa ja niiden kehittymistä seurataan muun muassa HOPS-keskusteluissa ja uraopinnoissa. Näin haluamme ohjata opiskelijamme työelämään vastuullisina ja eettisinä asiantuntijoina, joilla on sivistystä ja osaamista punnita ratkaisujen kestävyyttä, verkostoitua, tuottaa vaikuttavuutta, luoda uusia ratkaisuja, kansainvälistyä sekä halua ja kykyä ajatella inhimillisesti. Tutkinnon Laureassa suorittava opiskelija oppii sanoittamaan ja myymään oman osaamisensa ja hänellä on valmiudet jatkuvaan oppimiseen ja osaamisensa kehittämiseen vastaamaan työelämän tarpeita.