Valikko Sulje

Korkeakoulun kehittyvä osaaminen

Erityisesti teknologistumisen ja kansainvälistymisen myötä työ ja työelämä uudistuu jatkuvasti vaatien asiantuntijoilta uutta osaamista. Ammatillisessa korkeakoulutuksessa vaade osaamisen uudistumiselle on erityisen suuri, kun koulutetaan asiantuntijoita suoraan työelämään. Onneksi työelämäintegraation mahdollistama ammattikorkeakoulupedagogiikka ja yhteinen tutkimus-, ja kehittämistyö työelämän kanssa tukee osaamisen kehittymistä ja uudistamista ammattikorkeakouluissa. Tämä asettaa merkittävän velvoitteen ammattikorkeakoululle kehittää henkilöstönsä osaamista. Yhä harvemmin ja vähemmän ammattikorkeakoulun henkilöstön osaaminen kehittyy enää ns. perinteisillä kursseilla. Sen sijaan osaaminen kehittyy työssä yhdessä kollegojen, opiskelijoiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Monialaisen korkeakoulun koulutus-, tutkimus-, kehittämis-, innovaatio-, aluekehitys- ja liiketoiminta tarjoaa asiantuntijalle monia oppimisen mahdollisuuksia.

Osaaminen kehittyy vain osallistumalla ja tekemällä eli hyödyntämällä oppimisen mahdollisuuden. Kun on innostunut työstään ja työtehtävistään, vahvistuu sisäinen motivaatio uuden oppimiseen. Laurea-ammattikorkeakoulussa haluamme tarjota henkilöstölle yhä enemmän oppimisen mahdollisuuksia, mikä vastaavasti edellyttää, että jokainen laurealainen kehittää aktiivisesti osaamistaan osallistumalla työelämäkumppanuusverkostoihin, T&K-hanketoimintaan ja aluekehitystyöhön sekä liiketoimintaan. Näin tahtotilamme on, että työelämäkumppanit ja opiskelijat voivat arvioida henkilöstön ammatillisen osaamisen kilpailukykyiseksi omalla osaamisalueellaan. Tyypillisesti korkeakouluissa on aina ollut vahva pyrkimys osaamisen kehittämiseen ja henkilöstön osaamiseen on myös investoitu paljon. Haluamme kuitenkin kehittää korkeakoulun henkilöstön osaamista vielä nykyistä aktiivisemmin kytkeytyen korkeakoulun osaamisalueisiin.

Laurea-ammattikorkeakoulun uudessa strategiassa päätimme viidestä korkeakoulun strategisesta valinnasta saavuttaaksemme tahtotilamme olla vuonna 2030 työelämäosaamisen ja elinvoiman kansainvälinen kehittäjä Uudellamaalla. Yksi näistä on henkilöstön osaamisen systemaattinen kehittäminen osana laatujärjestelmää. Tavoitteemme on hyödyntää laatujärjestelmää henkilöstön osaamisen kehittämistarpeiden arvioimisessa ja johtaa osaamista systemaattisemmin.