Valikko Sulje

Palvelumuotoilu ja yhteiskehittäminen korkeakoulun strategisena valintana

Laurea-ammattikorkeakoulu aluekehityspainotteisena ammattikorkeakouluna on alusta asti luottanut vahvasti verkostojen voimaan mikä näkyi myös korkeakoulun tahtotilassa vuosituhannen alussa: Tunnustettu verkostoprosessien osaaja. Siten ei ole yllätys, että yhteiskehittäminen ja sittemmin palvelumuotoilu on rakentunut korkeakoulun ydinosaamiseksi. Suomen ensimmäinen palvelumuotoiluun keskittynyt ja ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus (Service Innovation and Design) viettää pian 10-vuotisjuhlaansa ja Laurea-ammattikorkeakoulu tunnistetaan selkeästi palvelumuotoilun osaajaksi. Se näkyy niin korkeakoulun tutkimus- ja kehittämistoiminnan kilpaillussa ulkoisessa rahoituksessa, julkaisuissa kuin myös tutkintoon johtavan koulutuksen vetovoimassa sekä liiketoiminnan kasvussa.

Haluamme Laureassa olla aidosti opiskelija- ja asiakaskeskeisiä kaikessa toiminnassamme. Siksi asetimme palvelumuotoilun ja yhteiskehittämisen menetelmien hyödyntämisen kaikessa toiminnassa yhdeksi viidestä korkeakoulun strategisesta valinnasta saavuttaaksemme tahtotilamme olla vuonna 2030 työelämäosaamisen ja elinvoiman kansainvälinen kehittäjä Uudellamaalla – Yhdessä enemmän ja paremmin!