Valikko Sulje

Ammattikorkeakoulupedagogiikan vaikuttavuus vahvistuu digitaalisissa oppimisympäristöissä

Verkossa opiskelu ja verkko-opetus otti ensiaskeleitaan -90-luvulla, yleistyi 2000-luvulla ja on vakiintunut 2010-luvulla. Tämän vuosikymmenen uusi ilmiö ovat olleet lähes tai kokonaan digitaalisesti suoritettavat korkeakoulututkinnot. Laurea-ammattikorkeakoulussa digitaalisia tutkinnonosia ja tutkintoja rakennetaan vaihtoehtoiseksi tavaksi suorittaa korkeakouluopintoja ja –tutkintoja. Digitaalisiin tutkintoihin kohdistuu erittäin kova kysyntä, jolloin ne ovat olleet erittäin vetovoimaisia. On nähtävissä, että erityisesti työn ja opintojen yhdistämiselle on nykypäivänä erittäin suuri tarve ja tähän tarpeeseen Laurea-ammattikorkeakoulu pyrkii kunnianhimoisesti vastaamaan.

Laureassa ammatillinen korkeakoululutus pohjautuu Learning by Developing –pedagogiseen toimintamalliin, jolloin oppimisessa on aina mukana työelämäkumppani ja/tai T&K-hanke. Myös Laurean digitaaliset verkossa suoritettavat tutkinnot ja digitaaliset oppimisympäristöt me haluamme profiloida sillä, että niissä sovelletaan Learning by Developing –pedagogista toimintamallia.  Vaikka verkossa opiskelu digitaalisena tutkintoon johtavana koulutuksena on vielä lisääntymässä, haluamme edelleen säilyttää sekä ensisijaisesti kontaktiopetuksena toteutettavat että monimuotototeutuksina toteutettavat tutkinto-ohjelmat. Kaikille näille on tarvitsijoita elämän ja työuran erilaisissa vaiheissa ja erilaiset toteutustavat tukevat erilaisia oppijoita saavuttamaan oppimistavoitteensa ja saamaan tutkintonsa valmiiksi. Usein opiskelijoiden tarpeet ja elämäntilanteet myös muuttuvat opintojen aikana, kun tutkinnon suorittaminen vie kuitenkin yleensä vuosia.

Saavuttaaksemme tahtotilamme olla vuonna 2030 työelämäosaamisen ja elinvoiman kansainvälinen kehittäjä Uudellamaalla teimme Laurea-ammattikorkeakoulussa viisi strategista valintaa, joista yksi on Kehittämispohjaisen oppimisen (Learning by Developing – LbD) vahvistaminen pedagogisena toimintamallina ja sen laadukas soveltaminen myös digitaalisissa oppimisympäristöissä. Teimme sen siksi, että uskomme Laureassa pystyvämme vahvistamaan ammattikorkeakoulupedagogiikan vaikuttavuutta  digitaalisissa oppimisympäristöissä!