Valikko Sulje

Ammattikorkeakoulutoiminta kehittyy tiiviissä yhteistyössä alueellisen, kansallisen ja kansainvälisen kumppaniverkoston kanssa

Ei vain tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta vaan myös aluekehitys- ja liiketoiminta sekä ammatillinen korkeakoulutus kehittyvät parhaiten tiiviissä yhteistyössä alueellisen, kansallisen ja kansainvälisen kumppaniverkoston kanssa. Kumppaniverkosto on tärkeä kaikessa korkeakoulutoiminnassa, mutta ammattikorkeakoulun toiminnassa se on erityisen tärkeää, jotta työelämäintegraatio on riittävän syvää. Työelämäintegraatio vahvistaa oppimisen merkityksellisyyttä ja vahvistaa ammatillista osaamista opiskeltaessa ammattiin. Ammattikorkeakoulujen käynnistyessä Ammattikorkeakoulujen Rehtorineuvosto ARENE ry käytti sloagania: ”Teoriaa ja käytäntöä sopivassa suhteessa”, joka edelleen hyvin kuvaa ammattikorkeakoulupedagogiikkaa, joka tarvitsee toteutuakseen erinomaisia työelämäkumppaneita.

Yli neljännesvuosisadan aikana ammattikorkeakoulujen kumppaniverkostot ovat kehittyneet merkittävästi niin alueellisesti, kansallisesti kuin kansainvälisesti. Strategisia kumppanuuksia voidaan kuitenkin yhä systemaattisemmin kehittää niin, että ne tukevat jäntevämmin korkeakoulun osaamisalueiden vahvistumista, millä parannetaan välittömien tulosten lisäksi myös laajemmin korkeakoulun yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Vaativat ja osaavat kumppanit tukevat ammattikorkeakoulutoiminnan laadun kehittämistä kaikessa toiminnassa: koulutuksessa, tutkimus-, kehittämis-, innovaatio-, ja liiketoiminnassa sekä aluekehitystyössä.

Jotta Laurea-ammattikorkeakoulu saavuttaa tahtotilansa olla vuonna 2030 työelämäosaamisen ja elinvoiman kansainvälinen kehittäjä Uudellamaalla, tunnistimme strategiaprosesissa viisi korkeakoulun kriittistä muutostarvetta, joista yksi on strategisen alueellisen, kansallisen ja kansainvälisen kumppaniverkoston laajentaminen ja syventäminen. Tähän kriittiseen muutostarpeeseen vastataksemme solmimme myös ns. avainkumppanuuksia opiskelijoiden työnantajaverkostojen ja laadullisen työllistymisen vahvistamiseksi.