Valikko Sulje

Koulutuksen digitalisoituminen merkitsee korkeakoulutuksen laadun kehittymistä

Digitaalisuuden ansiosta tiedonhankinta on nykyään helpompaa kuin koskaan ja se helpottuu tulevaisuudessa entisestään. Klassiselle oppimiselle ja kohtaamiselle on edelleen tarvetta, vaikka koulutuksen digitalisoituminen lisää sen joustavuutta ja vuorovaikutteisuus myös digitaalisessa koulutuksessa lisääntyy. Usein koulutuksen digitalisoituminen nähdään uhkana ja koulutuksen laadun heikkenemisenä. Kun koulutusta digitalisoidaan on tavoitteena oltava säästöjen sijaan oppimisen laadun parantaminen, sillä digitaalisuus avaa merkittäviä mahdollisuuksia tukea yksilöllistä oppimista.

Kuten kaikki koulutus, on digitaalinen koulutus suunniteltava huolella. Digitaalisten opintojen laadun kehittämiseksi ja saatavuuden laajentamiseksi on kehitettävä digitaalisia tutkintoja ja tutkintojen osia hyödynnettäväksi avoimesti koko korkeakoulussa siten, että ne tukevat tehokkaasti sekä tutkintoon johtavan koulutuksen että jatkuvan oppimisen tavoitteiden saavuttamista. Digitaalisen koulutuksen skaalautuvuus ja korkea laatu voidaan taata keskittämällä kriittistä osaamista korkeakoulurakenteessa. Silloin on mahdollista systemaattisesti kehittää digitaalista koulutustarjontaa ja niiden toteutuksia.

Jotta Laurea-ammattikorkeakoulu saavuttaa tahtotilansa olla vuonna 2030 työelämäosaamisen ja elinvoiman kansainvälinen kehittäjä Uudellamaalla, tunnistimme strategiaprosesissa viisi korkeakoulun kriittistä muutostarvetta. Näistä yksi on korkeatasoisten avointen digitaalisten opintojen lisääminen ja saatavuuden laajentaminen.