Valikko Sulje

Korkeakoulu vastaamassa systemaattisesti kehittyvän yhteiskunnan vaateisiin 2020-luvulla

Työskenneltyäni pian neljännesvuosisadan suomalaisen korkeakoulusektorin, duaalimallin toisella laidalla eli ammattikorkeakoulujen palveluksessa, olen vaikuttunut suomalaisen korkeakoulujärjestelmän määrätietoisesta kehittämisestä. Vaikka on selvää, että toisinaan taloudelliset voimavarat voisivat olla suuremmat jne., on korkeakouluissa vahva intentio kehittää korkeakoulutusta ja sitä tukevaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa.

Miten me Laurea-ammattikorkeakoulussa haluamme kehittää korkeakoulutoimintaa?

Haluamme kehittää korkeakoulumme toimintaa entistä jäntevämmin ja vastata 2020-luvun kehittyvän yhteiskunnan vaateisiin yhä systemaattisemmin. Uudistimme korkeakoulun strategiaprosessia vuonna 2018, jolloin strategian perusta on Plan-Do-Check-Act (PDCA) -syklin mukaisessa jatkuvan kehittämisen kehässä, jossa ymmärrys syntyy, kehittyy ja rakentuu syklisesti. Strategisella tasolla perustan muodostavat olemassa olevan tiedon hyödyntäminen, ennakoinnin, suunnittelun ja toimeenpanon yhteensovittaminen. Tavoitteena on vahvistaa korkeakoulun vaikuttavuutta siten, että niin ulkoisten sidosryhmien (rahoittajat ja kumppanit) kuin sisäisten sidosryhmien (opiskelijat ja henkilöstö) tarpeet otetaan huomioon paremmin. Iteratiivisen ja vuosittain tarkentuvan korkeakoulun strategian vaatimaan tiedon tuottamiseen, havainnointiin ja tiedon jäsentämiseen voivat osallistua kaikki korkeakouluyhteisön jäsenet ja keskeiset sidosryhmät. Tavoitteena on reagoida ennakoidusti toimintaympäristössä alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti tapahtuviin muutoksiin.

Vaikka olemme asettaneet Suomen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen vision mukaisesti Laurea-ammattikorkeakoulun tahtotilan ulottumaan vuoteen 2030 – työelämäosaamisen ja elinvoiman kansainvälinen kehittäjä Uudellamaalla, uuden strategiaprosessin mukaisesti Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus päättää korkeakoulun strategiasta vuosittain kesäkuussa.

Kuva: Laurea-ammattikorkeakoulun strategiaprosessi 6/2018-

Seuraavissa blogikirjoituksissa syvennyn ja avaan korkeakoulumme strategiaa ja aloitan ensi viikolla tunnistetuista korkeakoulumme kriittisistä muutostarpeista.