Valikko Sulje

Vaikuttavuuteen ammattikorkeakoulu tarvitsee soveltavaa ja osallistavaa tutkimusta

Vaikuttavuus on korkeakoulun kaikessa toiminnassa tärkeää. Laurea-ammattikorkeakoulu uudisti arvojaan osana strategiaprosessia määrittäen yhdeksi arvoksi vaikuttavuuden. Kaksi muuta ovat avoimuus ja vastuullisuus. Ajattelemme, että vaikuttavuus arvona ohjaa kaikkea tekemistä korkeakoulussa. Laurean yhteiskunnallinen vaikuttavuus tarkoittaa työelämäosaamisen ja elinvoiman kehittymistä Uudellamaalla. Siihen ammattikorkeakoulu tarvitsee soveltavaa ja osallistavaa tutkimusta. Uusia ratkaisuja ja vaikuttavuutta rakennetaan toimien aktiivisesti yhteiskunnallisessa vuorovaikutuksessa alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Aina voi tehdä paremmin, myös tutkimus- ja kehittämistoimintaa (T&K-toimintaa) voi jatkuvasti kehittää.

Jotta Laurea-ammattikorkeakoulu saavuttaa tahtotilansa olla vuonna 2030 työelämäosaamisen ja elinvoiman kansainvälinen kehittäjä Uudellamaalla, tunnistimme strategiaprosesissa viisi korkeakoulun kriittistä muutostarvetta. Niistä yksi T&K-toiminnan vaikuttavuuden ja kilpaillun rahoituksen kasvattaminen.

T&K-toiminnan vaikuttavuutta on lisättävä keskittymällä korkeakoulun osaamisalueisiin, systematisoimalla kumppaniverkoston (erityisesti yritykset ja toimialueen kunnat) osallistumista T&K-hanketoimintaan, hyödyntämällä ja levittämällä hanketoiminnan tuloksia pitkäjänteisesti sekä kasvattamalla ulkoisen kilpaillun rahoituksen määrää. Kilpaillussa kansainvälisessä T&K-rahoituksessa Laurea-ammattikorkeakoulu on ammattikorkeakoulujen aivan terävintä kärkeä, mutta kilpaillussa T&K-rahoituksessa kokonaisuutena keskiverto eli vahvistamisen varaa on.