Valikko Sulje

Ammattikorkeakoulu vastaamassa yhteiskunnan jatkuvan oppimisen haasteeseen

Ei vain talouskasvu ja siitä seurannut osaajapula vaan myös työelämän muutokset ja teknologistuminen ovat lisänneet jatkuvan oppimisen vaadetta yhteiskunnassa. Ihmiset suorittavat yhä useampia tutkintoja hankkiakseen lisää ja uudistaakseen osaamistaan. Aina ei kuitenkaan tarvita uutta korkeakoulututkintoa vaan riittää, kun hankitaan osaamista juuri sen verran ja sellaista osaamista, joka on omassa työ- ja elämäntilanteessa tarpeen.

Vaikka korkeakoulujen avoimella opintotarjonnalla (avoin ammattikorkeakoulu ja avoin yliopisto) on jo pitkät perinteet, on korkeakoulujen rakennettava ja tarjottava enemmän työelämän tarpeista nousevia moduulipohjaisia osaamiskokonaisuuksia, joihin työelämässä toimivien on helppo osallistua. Lisäksi avoimen ammattikorkeakoulun, erikoistumiskoulutusten sekä muiden erilliskoulutusten ja täydennyskoulutuksen tarjoomaa korkeakoulun tulee markkinoida nykyistä aktiivisemmin työelämässä toimiville asiantuntijoille ja työnantajille. Digitaalisuus on keskeisellä sijalla niin jatkuvan oppimisen uusien ratkaisujen kehittämisessä kuin myös osaamista tarvitsevien asiantuntijoiden tavoittamisessa ja heidän kanssa käytävän vuoropuhelun käymisessä.

Jotta Laurea-ammattikorkeakoulu saavuttaa tahtotilansa olla vuonna 2030 työelämäosaamisen ja elinvoiman kansainvälinen kehittäjä Uudellamaalla, tunnistimme strategiaprosesissa viisi korkeakoulun kriittistä muutostarvetta. Näistä tämä on yksi: Muun kuin tutkintoon johtavan koulutuksen lisääminen vastaa yhteiskunnan jatkuvan oppimisen haasteeseen.