Valikko Sulje

Osaamisperusteisuus tehostaa suomalaisten oppimista ja syventää osaamista

Työelämässä tarvittava osaaminen on tunnistettava paremmin, jotta osaamisperusteisesti voidaan kehittää opiskelijan osaamista ja hyväksilukea muualla hankittu osaaminen. Voidessaan kerryttää aidosti uutta osaamista, opiskelu on mielekästä. Kun uutta osaamista pääsee heti hyödyntämään, se vahvistaa entisestään sisäistä motivaatiota oppimiseen.

Lähtökohtaisesti työelämään integroituneessa korkeakoulussa työelämässä tarvittava osaaminen tunnistetaan hyvin. Jotta jo hankittu osaaminen voidaan hyväksilukea yksilöllisesti, se tarkoittaa henkilökohtaistetun ohjauksen vaadetta. Uskon, että tutkintoon johtavassa koulutuksessa on edelleen myös mahdollista kehittää entistä tarkoituksenmukaisempia pedagogisia ratkaisuja, joissa työelämäintegraatio edelleen vahvistuu (mm. työn opinnollistaminen). Näin myös uutta osaamista pääse heti hyödyntämään työelämässä ja ”ei tarvitse oppia varastoon”.

Ammattikorkeakoulupedagogiikan muotona opiskelijakeskeisyyttä korostava ja työelämäyhteistyöhön perustuva kehittämispohjaisen oppimisen malli (Learning by Developing eli LbD) luo osaamisperusteisuudelle erinomaiset edellytykset, jotka meidän on kyettävä hyödyntämään yksilöllisen oppimisen tehostamiseksi ja osaamisen syventämiseksi. Näin pystymme varmistamaan kaikkien opiskelijoiden opintojen nopean ja sujuvan etenemisen samalla, kun oppimisen laatu myös paranee. starscommesse.it

Jotta Laurea-ammattikorkeakoulu saavuttaa tahtotilansa olla vuonna 2030 työelämäosaamisen ja elinvoiman kansainvälinen kehittäjä Uudellamaalla, tunnistimme strategiaprosesissa viisi korkeakoulun kriittistä muutostarvetta. Näistä tämä on yksi: Osaamisperusteisuuden, oppimisen laadun ja opintotehokkuuden vahvistaminen tutkintoon johtavassa koulutuksessa.