Valikko Sulje

Vastataanko ammattikorkeakouluissa yhteiskunnan tarpeisiin?

Helsingin Sanomat julkaisi sunnuntaina Kari Raivion haastattelun. Hän on Helsingin yliopiston entinen rehtori ja kansleri. Raivio totesi haastattelussaan seuraavasti: ”Yliopistot ovat olleet historiallisesti liian välinpitämättömiä yhteiskunnan tarpeisiin nähden. Nyt ollaan heräämässä. Ongelmana on se, ettei yliopistoissa ole kannustimia yhteiskunnallisen vaikuttamisen lisäämiseen.” Hän ilmoitti myös kaipaavansa yliopistoilta aktiivisuutta todeten: ”Jos veronmaksaja maksaa viulut, kyllä silloin saa esittää myös toivomuksia siitä, mitä tutkimus voisi tuoda yhteiseen päätöksentekoomme.

Haluamme ohjata opiskelijamme kansainvälistyvään työelämään vastuullisina ja eettisinä asiantuntijoina

Korkeakoulutoiminnan vaikuttavuus on aina ajankohtainen teema. Korkeakoulut ovat osa yhteiskunnan koulutusjärjestelmää, johon Suomessa luotiin yliopistojen rinnalle ammattikorkeakoulut jo yli neljännesvuosisata sitten. Miten ammattikorkeakouluissa on onnistuttu vastaamaan yhteiskunnan tarpeisiin? Miten olemme onnistuneet siinä Laurea-ammattikorkeakoulussa? Laureassa me haluamme ohjata opiskelijamme kansainvälistyvään työelämään vastuullisina ja eettisinä asiantuntijoina, joilla on sivistystä ja osaamista punnita ratkaisujen kestävyyttä, tavoitella tuloksia, tuottaa vaikuttavuutta sekä halua ja kykyä ajatella inhimillisesti. Näkemyksemme mukaan tämä onnistuu parhaiten yhteistyössä, jolloin ammattikorkeakoulun vaikuttavuus syntyy yhdessä yhteiskunnan ja sen eri toimijoiden kanssa. Silloin onnistumme parhaiten vastaamaan yhteiskunnan tarpeisiin. Laurean yhteiskunnallista vaikuttavuutta olemme pyrkineet kuvaamaan vuosittain julkaisemissamme raporteissa.

Laureassa me pidämme tärkeänä, että opiskelija on aina keskiössä, vaikka yhteiskunnan tarpeet ovat ammattikorkeakoululle moninaiset. Haluamme olla opiskelijakeskeinen korkeakoulu. Millaisia ajatuksia sinulle herää tästä ja muista vaihtoehdoista määrittää korkeakoulumme tehtäviä ja tavoitteita:

  • Työelämään integroitunut korkeakoulu
  • Soveltavan tutkimuksen korkeakoulu
  • Ammatillista osaamista uudistava korkeakoulu
  • Digitaalinen korkeakoulu
  • Aluetta kehittävä korkeakoulu
  • Yhteiskuntavastuullinen korkeakoulu
  • Yhteisöllinen korkeakoulu

Parhaillaan strategiaprosessissa pohdimme sitä, miten voisimme vahvistaa korkeakoulumme vaikuttavuutta 2020-lla. Olisi hienoa, että osallistuisit tähän työhön kanssamme ja vastaisit muutamaan kysymykseen. Lyhyessä kyselyssä pääset myös ottamaan kantaa, mitä asioita korkeakoulumme kehittämisessä tulisi painottaa. Kiitos avustasi!

Klikkaa kyselyn alkuun tästä: https://www.strategydialog.com/1626f458-ecaf-4da5-9600-bfdea2e11772