Valikko Sulje

Olen ”kontekstiuskovainen”, vaikka ”jahtaan” uutta näkökulmaa asioihin

Uusi näkökulma muuttaa perspektiiviä ja auttaa ajattelemaan samaa asiaa eri tavalla. Miten uusia näkökulmia löytää? Kaiketi parhaiten olemalla avoin uusille asioille ja asioiden lähestymistavoille. Uusiin näkökulmiin ”törmää” havainnoimalla, lukemalla ja perehtymällä itselle vieraisiin asioihin sekä ennen kaikkea kuuntelemalla ihmisiä riittävän tarkkaan. Vaikka -90-lla valmensin tovin ammattilaisia aktiiviseen kuunteluun toimiessani valmennuskonsulttina Mercuri International Oy:ssä, uskon, että voin itse kehittyä vielä paljon nykyistä paremmaksi kuuntelijaksi. Pitkäaikainen esimieheni ja valmentajani rehtori emeritus Pentti Rauhala on paras kuuntelija, jonka olen oppinut tuntemaan. Hänen kanssaan työskentelystä olen myös ammentanut valtavan paljon työhöni rehtorina. Hän halusi aina rehtorina ymmärtää tilanteen ja asiat paremmin.

Rehtorina saan toimia merkittävän korkeakouluyhteisön vastuunkantajana

Rehtorina saan toimia merkittävän korkeakouluyhteisön vastuunkantajana, joka saa paljon erilaista informaatiota. Ei ole yhtä raporttia, joka kertoisi kompleksisen korkeakoulutoiminnan ja –organisaation tilanteesta sekä kehityksestä tavalla, jossa olisi huomioitu kaikki näkökulmat. Toisinaan niin informaatio kuin näkökulmat ovat erilaisten intressien ja motiivien värittämiä, huhupuheista puhumattakaan. Jälkimmäisiltä yritän osaltani ”katkaista siivet” pyrkien koko ajan vahvistamaan niin päätöksenteon läpinäkyvyyttä kuin kaikkea avoimuutta organisaatiossa. Niin ikään pyrin tiedottamaan henkilöstölle myös henkilökohtaisesti kaikesta mielellään niin paljon, että sen koettaisiin olevan jo liiallista. Jos tosiasiallista tietoa on saatavissa liian vähän, käynnistyy kuvitelmat. Niin käy aina ja kaikkialla.

Tänä syksynä tulee täyteen 10 vuotta, kun olen toteuttanut ns. ”Rehtorin pannu kuumana” -tilaisuuksia eli olen kiertänyt nyttemmin rehtorina ja aiemmin aluerehtorina säännöllisesti kampuksilla tapaamassa ihmisiä ilman valmista agendaa (Open space). Se on ollut minulle keskeinen tapa tavoittaa tuttuihin asioihin ja omaan organisaatioon liittyviä näkökulmia, jotka olisin saattanut muuten sivuuttaa. Niin ikään toteuttamani rehtorin TET-jaksot, joissa olen tutustunut korkeakoulumme työn arkeen ja tekijöihin, ovat olleet äärimmäisen oivalluttavia. Toisinaan on löytynyt selkeitä korjattavia epäkohtia, toisinaan näkökulmia, jotka ovat unohtuneet tai niitä on tulkittu väärin.

On tarpeen tutkailla uusia näkökulmia asioihin myös oman toimialan ulkopuolelta

Viime vuosina olen yhä vahvemmin hakenut uusia näkökulmia myös muista konteksteista perehtyen toisenlaisten organisaatioiden kuin korkeakoulujen toimintaan. Vaikka olen ”kontekstiuskovainen” luottaen vahvaan kontekstin osaamiseen toiminnan pitkäjänteisessä kehittämisessä, jossa on harvoin saatavilla ainakaan kestäviä ”pikavoittoja”, on tarpeen tutkailla uusia näkökulmia asioihin myös oman toimialan ulkopuolelta. Korkeakoulusektorin sisällä – k i i t o s Karvin (Kansallinen koulutuksen arviointikeskus) ja korkeakoulujen laatujärjestelmien säännöllisen auditointimenettelyn – havainnoimme ja benchmarkkaamme toimintatapoja ja -mahdollisuuksia aktiivisesti, mutta paljon erilaisia näkökulmia ja mahdollisuuksia on tarjolla myös muualla ympäröivässä yhteiskunnassa ja maailmalla.

Jos sinulla on jokin uusi näkökulma, kerro siitä minulle! Kuuntelen mielelläni.